Cơ sở dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin Giám định BHYT

Thứ tư - 29/06/2016 15:39
Sáng ngày 29/6/2016, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển BHYT giai đoạn 2016 – 2020 và Khai trương Cổng dữ liệu y tế
Khai trương cổng dữ liệu y tế
Khai trương cổng dữ liệu y tế
Sáng ngày 29/6/2016, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển BHYT giai đoạn 2016 – 2020 và Khai trương Cổng dữ liệu y tế tại địa chỉ http://congdulieuyte.vn/hPortal/ và Hệ thống thông tin Giám định BHYT.
Tới tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đại diện Lãnh đạo đến từ các Bộ/Ngành, các cơ quan Trung ương; các doanh nghiệp; Lãnh đạo một số bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội; cùng đông đảo các phóng viên báo đài cơ quan Trung ương và Hà Nội đã về dự, đưa tin cho buổi lễ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến báo cáo tại Hội nghị
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, báo cáo về công tác phát triển BHYT giai đoạn 2016 – 2020, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: năm 2015 tỷ lệ tham gia BHYT là 76,5% dân số, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ giao. Trong 6 tháng đầu năm 2016 đã có khoảng 78,3% dân số tham gia BHYT, vượt 0,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2016 tại Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015. Số lượt khám chữa bệnh BHYT tăng từ 136,3 triệu lượt năm 2014 lên khoảng 150 triệu lượt năm 2015... Trong 6 tháng cuối năm 2016 Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với việc điều chỉnh giá dịch vụ; tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT, thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu giám định và thanh toán BHYT trước 30/6/2016 theo chỉ đạo của Chính phủ. Với quyết tâm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, phấn đấu đến năm 2020 cả nước có trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế và góp phần đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân, Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đưa tỷ lệ phát triển BHYT là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với chương trình phát triển nông thôn mới; bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, tổ chức các điểm Đại lý bán thẻ BHYT gần dân, thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT…
29 06 2016 Khai trương cổng 4 2
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH cho biết: trong thời gian qua BHXH Việt Nam và các Bộ/Ngành đã đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp nhằm cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục vận động toàn dân tích cực tham gia BHYT trong năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu có ít nhất 90% dân số tham gia BHYT vào năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo tốt quyền lợi cho gần 150 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT hàng năm, đồng thời quản lý chặt chẽ, hiệu quả quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật, vấn đề đổi mới và hiện đại hóa công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT luôn được BHXH Việt Nam quan tâm chú trọng. Đến nay, hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thử nghiệm kết nối vào hệ thống thông tin giám định BHYT, từ ngày 25/6/2016, Cổng tiếp nhận của BHXH Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT từ các cơ sở KCB BHYT trên phạm vi toàn quốc.
29 06 2016 Khai trương cổng 4
Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cả hệ thống cần phải tăng tốc thật quyết liệt hơn nữa trong 5 năm tới; với điều kiện, đặc thù, khó khăn khác nhau, cấp ủy, chính quyền của mỗi tỉnh, thành phố phải có các biện pháp cụ thể, dành nguồn ngân sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo tham gia; đẩy mạnh tuyên truyền vận động, mở rộng đối tượng tham gia, nhất là tập trung tuyên truyền vào các đối tượng tham gia BHYT tự nguyện. Đặc biệt, Phó Thủ tướng chỉ rõ trách nhiệm phát triển BHYT chủ yếu là thuộc về BHXH Việt Nam. Cơ quan này cần sử dụng mọi cơ chế để phát triển, mở rộng người mua BHYT.
29 06 2016 Khai trương cổng 5
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Tài chính ,Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng - Tổng Giám đốc BHXH và Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH bấm nút khai trương Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin Giám định BHYT

Phó thủ tướng chỉ đạo: các Bộ, Ban, Ngành có liên quan cần phối hợp chặt chẽ, bàn giải pháp phát triển BHXH nói chung và BHYT nói riêng; Bộ Y tế cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, không phân biệt giữa người bệnh khám dịch vụ và người bệnh khám BHYT, tạo điều kiện phục vụ tối đa cho người dân đi khám chữa bệnh BHYT; ngành Y tế và BHXH tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong KCB nói chung, và thanh toán BHYT nói riêng; các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân, tiến tới thực hiện BHYT toàn dân.

Tác giả bài viết: Xuân Đà

Nguồn tin: moh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Whirete
  I was brought up in Paris where to buy cialis online safely
    Whirete   05/07/2024 16:38
 • draidadic
  cialis for sale Patients with chronic hyponatremia have undergone this adaptive response with return of brain cell volume to normal
    draidadic   25/06/2024 18:17
 • Robdxd
  In today's fast-paced world, staying informed about the latest updates both domestically and globally is more crucial than ever. With a plethora of news outlets competing for attention, it's important to find a reliable source that provides not just news, but insights, and stories that matter to you. This is where [url=https://www.usatoday.com/]USAtoday.com [/url], a top online news agency in the USA, stands out. Our commitment to delivering the most current news about the USA and the world makes us a primary resource for readers who seek to stay ahead of the curve.

  Subscribe for Exclusive Content: By subscribing to USAtoday.com, you gain access to exclusive content, newsletters, and updates that keep you ahead of the news cycle.

  [url=https://www.usatoday.com/]USAtoday.com [/url] is not just a news website; it's a dynamic platform that strengthens its readers through timely, accurate, and comprehensive reporting. As we navigate through an ever-changing landscape, our mission remains unwavering: to keep you informed, engaged, and connected. Subscribe to us today and become part of a community that values quality journalism and informed citizenship.
    Robdxd   16/05/2024 09:30
 • HFguJS
  el levitra es bueno 1 TM4SF1 Transmembrane 4 superfamily member 1 9 2
    HFguJS   19/08/2023 09:49
 • Vikiecc
    Vikiecc   15/08/2023 17:44
Mã bảo mật   

Ủng hộ, hỗ trợ và tham gia phát triển CIMSI

1. Ủng hộ bằng tiền mặt vào Quỹ của hội Qua tài khoản Paypal: Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp: Người đứng tên tài khoản: NGUYEN THE HUNG Số tài khoản: 0031000792053 Loại tài khoản: VND (Việt Nam Đồng) Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Thống kê
 • Đang truy cập78
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm76
 • Hôm nay20,787
 • Tháng hiện tại252,487
 • Tổng lượt truy cập30,237,025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây